ENG
Profil umelca

Vladimír Ondrejčák

gitara

www.vladimirondrejcak.com

Vladimír Ondrejčák účinkuje na nasledujúcich CD od Diskantu

MUSIC FROM THE OLD TIMES

Biografické informácie

Vladimír Ondrejčák sa začal venovať hre na klasickej gitare v jedenástich rokoch ako žiak Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici a už o štyri roky neskôr sa s úspechom predstavil na Celoslovenskej gitarovej súťaži Bojnice 97, odkiaľ si odniesol 2. cenu. Konzervatórium vyštudoval v Banskej Bystrici pod pedagogickým vedením Márie Sedlákovej, vysokoškolské štúdium absolvoval na VŠMU v triede Jozefa Zsapku a jeho asistenta Martina Krajča.

Počas štúdií sa zúčastnil na majstrovských kurzoch vedených poprednými gitarovými osobnosťami (Susana Prieto, Odair Assad, Anders Miolin, Alvaro Pierri, Walter Feybli, Stefan Hackl, Marco Socias) a účinkoval na rôznych súťažných podujatiach. Je dvojnásobným laureátom Medzinárodnej gitarovej súťaže J. K. Mertza. (2006, 2008 – 3. ceny). Ako sólista alebo komorný hráč vystúpil nielen na domácich pódiách (Melos-Étos, Orfeus, Festival Konfrontácie Nitra, Hummelove dni, Festival J. K. Mertza, Pohoda festival), ale aj vo viacerých európskych krajinách (Česká republika, Maďarsko, Anglicko, Rakúsko, Taliansko). Realizoval aj nahrávky pre Slovenskú televíziu.

V komornej hudbe spolupracoval s Bratislavským gitarovým kvartetom a od roku 2005 pôsobí v duu s Denisou Benčovou. V roku 2009 spoločne so Zuzanou Zamborskou uviedli slovenskú premiéru diel pre gitaru a klavír J. K. Mertza.V tom istom roku založili s gitaristom Karolom Kompasom Mertz Guitar Duo, s ktorým sa predstavili na viacerých slovenských pódiách a festivaloch. Pedagogicky pôsobí na Súkromnom konzervatóriu Heleny Madáriovej v Nitre a Základnej umeleckej škole v Stupave.
diskant@diskant.sk | 069 2033 613
www.diskant.sk | © Diskant 2017
Design & code by Tso
DISKANT - Vladimír Ondrejčák